©2017, BƯU ĐIỆN TỈNH NAM ĐỊNH
Địa chỉ: Số 4 Hà Huy Tập, Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 03503867959. Website: buudiennamdinh.vn